DUCHCOVSKOU VÝSYPKU ROZEZNÍ ZVUKOVÁ PERFORMANCE

VÝSYPKA logo

V neděli 9. 11. 2014 ve 14:00 hodin zazní zvuková performance na Liptické vyhlídce. Bude jí předcházet zvuková procházka od kašny se sochou sv. Floriána v Duchcově.

Performance spolu se zvukovou procházkou budou jedinečnou příležitostí naslouchat přírodním i industriálním zvukům v krajině Podkrušnohoří, zasažené hnědouhelnou těžbou. V krátké elektroakustické improvizaci hudebníci vytvoří interakci s těžebním ambientem, permanentní hlubokou prodlevou, kterou vytvářejí těžební stroje.

Společný projekt skladatelů a hudebníků tvoří jádro převážně kolem umělecké skupiny OEM ARTS. Na programu se podílí básník Jaromír Typlt.

Projekt vzniká za finanční podpory města Duchcov. Na projektu se dále podílí katedra skladby HAMU v Praze a Český rozhlas Vltava.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s